Skola, språk och storstad

skola_sprak_och_storstad.pdf
Under 1990-talet ökade boendesegregationen i Sveriges storstadsområden dramatiskt. För att komma till rätta med problemen med segregationen avsatte regeringen 2 miljarder kronor mellan år 2000 och 2004 i ”Stortstadssatsningen”, en rad projekt riktade till utsatta områden. Aldrig tidigare har regeringen satsat så mycket pengar på ett sammanhållet projekt för att komma tillrätta med storstädernas segregationsrelaterade problem. Vad händer i och omkring förskolor och skolor i dessa områden när staten genom integrationspolitiska åtgärder försöker mildra effekterna av segregationen?Skola, språk och storstad handlar om den del av de 2 miljarderna som gick till skolan. Vilka är projekten? Vad gick de ut på? Och vad blev resultatet? I boken analyserar utbildningssociologer och språkpedagoger hur det gick till i praktiken. Författarna lyfter fram projekt som lyckats – och projekt som aldrig borde ha startats – och de pekar på lösningar som ger resultat, som förbättrar språkinlärningen, ökar delaktigheten och minskar klyftorna – nu och i framtiden.
  • Utgiven: 2016-12
  • Förlag: Pocky
  • Författare: Monica Axelsson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789185011322
lakeladies.ca 2018