Perspektiv på kvalitativ metod

perspektiv_pa_kvalitativ_metod.pdf
Kvalitativa forskningsmetoder har under senare år väckt uppmärksamhet inom samhällsvetenskaperna. De innebär en spännande utveckling både ur vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk synpunkt. Denna bok avser att fördjupa förståelsen av vad den kvalitativa ansatsen innebär, såväl ur ett inifrån- som ett utifrånperspektiv. En kritisk belysning av åtskillnaden mellan de kvalitativa metoderna och de kvantitativa inleder boken. Snarare än att försöka ge praktiska råd och anvisningar som är brukligt i sammanhanget vinnlägger sig författarna om att belysa metoderna på ett mera allmänt och filosofiskt sätt. Författarna, som kommer från olika ämnen inom humaniora (filosofi och ide- och lärdomshistoria) och samhällsvetenskap (pedagogik, psykologi och företagsekonomi) är experter inom sina områden. Sammantaget ges en initierad och nyanserad bild av kvalitativ metod. Boken vänder sig till alla som är intresserade av kvalitativ metod och som strävar efter att fördjupa sin förståelse av sambanden mellan forskning, forskningsmetod och vetenskapsfilosofi.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
  • Utgiven: 2010-04
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Roger Säljö
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144063942
lakeladies.ca 2018