Värdegrundsarbete: Nr 3 i serien Studiedagar i egen regi

vardegrundsarbete_nr_3_i_serien_studiedagar_i_egen_regi.pdf
Syftet med ”Studiedagar i egen regi” är att ge ett underlag för skolor och förskolor för att arrangera och genomföra intern fortbildning. Denna e-bok och fortbildningsunderlag kan med fördel användas i arbetslag och andra grupper där man samlas för att diskutera pedagogik, skolans/förskolan utveckling, lärande och ledarskap."Värdegrundsarbete" är nr 3 i en serie 8 e-böcker under rubriken Studiedagar i egen regi. Varje bok innehåller texter och förslag till övningar och samtal."Värdegrundsarbete" syfte är att främja diskussion om vad som bidrar till goda resultat i skolans värdegrundsarbete. Här ställs viktiga frågor om fostran, föräldrarnas roll kontra skolans roll och hur man formulerar skolans regler och normer. Boken bygger bland annat på författarens erfarenhet med Aktiva värderingar och observationer av skolors värdegrundsarbete. Metodiken bygger på idén om ett beteendebaserat värdegrundsarbete."
  • Utgiven: 2014-11
  • Förlag: Eldsjälsförlaget
  • Författare: John Steinberg
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789188822383
lakeladies.ca 2018